Loading...
สมัครสมาชิก

สินค้าสำรอง ตู้สาขา รุ่น Panasonic ทุกรุ่น

รหัสสินค้า :   001208
ลักษณะสินค้า :   ให้สำรองระหว่างซ่อม
การรับประกัน :   1 ปี
ราคา :   N/A

ราคารวมภาษี 0.00 บาท

หมายเหตุ: ต้องเป็นลูกค้า PABX THAI
Social Share:

 

 

Catalog-Presentation คู่มือการติดตั้ง คู่มือการใช้งาน
รายละเอียดสินค้า

ไม่ต้องก้งวลอีกต่อไปเรามีสินค้าเพื่อสำรอง

สินค้าที่พร้อมให้บริการ
สำรองซ่อม แจ้งซ่อมปกติ โทร 0-2542-4227 / งานเร่งด่วนงานฉุกเฉิน โทร 081-345-1929
รูปสินค้า  รายละเอียดของสินค้าที่สำรอง  อยู่ในประกัน หมดประกัน/ลูกค้าบริษัท  ไม่เป็นลูกค้าบริษัท ค่าบริการ
  Panasonic KX-T30810B ขนาด 3 สายนอก 8 สายใน ฟรี เสียค่าบริการ  เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ Call
  Panasonic KX-T61610B 6/16 ฟรี เสียค่าบริการ  เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
  Panasonic  KX-TA308/616 ฟรี เสียค่าบริการ  เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
  Panasonic KX-TEB308 ฟรี เสียค่าบริการ  เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
  Panasonic KX-TEM824  ฟรี เสียค่าบริการ  เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
  Panasonic KX-TES824  ฟรี เสียค่าบริการ  เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
  Panasonic KX-TD1232  ฟรี  เสียค่าบริการ  เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
  Panasonic KX-TD500  ฟรี  เสียค่าบริการ  เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
  Panasonic KX-TDA100  ฟรี  เสียค่าบริการ  เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
  Panasonic KX-TDA200 ฟรี   เสียค่าบริการ  เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
  Panasonic KX-TDA600 ฟรี   เสียค่าบริการ  เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
  Panasonic KX-TDE100 ฟรี  เสียค่าบริการ  เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
  Panasonic KX-TDE200  ฟรี  เสียค่าบริการ  เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
  Panasonic KX-TDE600 ฟรี   เสียค่าบริการ  เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
  Panasonic KX-TDA0108 ชุดจ่ายไฟขนาดเล็ก KX-TDA100,KX-TDE100 ฟรี  เสียค่าบริการ  เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
  Panasonic KX-TDA0104 ชุดจ่ายไฟขนาดกลาง  ฟรี  เสียค่าบริการ  เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
  Panasonic KX-TDA0103 ชุดจ่ายไฟขนาดใหญ่ ฟรี  เสียค่าบริการ  เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
  CPU.KX-TDA100,KX-TDA200 ฟรี  เสียค่าบริการ  เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
  CPU.KX-TDA600 ฟรี  เสียค่าบริการ  เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
  CPU.KX-TDE100,KX-TDE200  ฟรี  เสียค่าบริการ   เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
  CPU.KX-TDE600 ฟรี  เสียค่าบริการ  เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
  CPU.KX-TDA100D ฟรี   เสียค่าบริการ  เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
  Panasonic KX-TDA0190+KX-TDA0191 ฟรี   เสียค่าบริการ  เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
  KX-TDA0290 PRI 30  ฟรี  เสียค่าบริการ  เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
  KX-TDA0180 ฟรี   เสียค่าบริการ  เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
  KX-TDA0181  ฟรี  เสียค่าบริการ  เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
  KX-TDA1180  ฟรี  เสียค่าบริการ  เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
  KX-TDA1186 ฟรี  เสียค่าบริการ  เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
  KX-TDA6181 ฟรี   เสียค่าบริการ  เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
  KX-TDA0170 ฟรี  เสียค่าบริการ  เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
   KX-TDA0171  ฟรี  เสียค่าบริการ  เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
  KX-TDA0172  ฟรี  เสียค่าบริการ  เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
  KX-TDA0173 ฟรี   เสียค่าบริการ  เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
  KX-TDA0174 ฟรี  เสียค่าบริการ  เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
  KX-TDA1176 ฟรี  เสียค่าบริการ  เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
  KX-TDA1178  ฟรี  เสียค่าบริการ  เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
  KX-TDA6174 ฟรี   เสียค่าบริการ  เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
  KX-TDA6178 ฟรี   เสียค่าบริการ  เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
  KX-TDA6110  ฟรี   เสียค่าบริการ  เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
  KX-TDA6111 ฟรี   เสียค่าบริการ   เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
    ฟรี    เสียค่าบริการ   เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
    ฟรี   เสียค่าบริการ   เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
    ฟรี   เสียค่าบริการ   เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
    ฟรี   เสียค่าบริการ  เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
     ฟรี  เสียค่าบริการ   เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
    ฟรี  เสียค่าบริการ   เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ  
     ฟรี  เสียค่าบริการ   เสียค่ามัดจำ+ค่าบริการ